Praktisk information

Praktisk information

Pris

Prisen pr. barn afhænger af antal søskende. Følgende er skolepenge pr. barn pr. måned for skoleåret 2021/2022:

  • 1. barn: 1.654 kr.
  • 2. barn: 1.509 kr.
  • 3. barn: 1.197 kr.
  • 4. barn: gratis

Der betales månedsvis forud i 12 måneder pr. år.
I tillæg til skolepenge betales der 450 kr. pr. måned pr. barn til den obligatoriske madordning.
Skoleåret regnes fra 1. august til 31. juli.

Se flere detaljer i vores officielle Alleroed-Privatskole-Takstblad-2021-22

Klassernes størrelse

Der er maksimalt 24 børn i hver klasse. Vi er en to-sporet skole med 0. – 9. klasse med ca. 480 elever.

Opsigelsesvarsel

Der er 3 måneders opsigelsesvarsel til den 1. i måneden for udmeldelse af skolen, dvs. løbende måned + 90 dage. De sidste 3 måneder på skolen modregnes således i de forudbetalte skolepenge.
En plads i SFO’en kan opsiges med 1 måneds varsel til den 1. i måneden, dvs. løbende måned + 30 dage.

Skolens vedtægter

Vedtægter for Allerød Privatskole findes her.

Trafikpolitik

Skolens trafikpolitik kan læses nederst på siden “Det lovpligtige” – klik her.

Rygepolitik

Det er ikke tilladt at ryge på skolens matrikel.

Ringetider

Dagen begynder i Atrium, hvor hele skolen samles til morgensang.
Herefter følger nedenstående dagsprogram og ringetider.

08:00 – 08:10 Fælles morgensang
08:10 – 08:55
08:55 – 09:40
Formiddagspause
10:00 – 10:45
10:45 – 11:30
Fælles frokost
12:20 – 13:05
13:05 – 13:50
Eftermiddagspause
14:00 – 14:45
14:45 – 15:30

Ferier

Skoleåret 2020/2021*

 Skoleåret 2021/2022*

Efterårsferie  10.10.2020 – 18.10.2020  16.10.2021 – 24.10.2021
Juleferie 19.12.2020 – 03.01.2021   **19.12.2021 – 03.01.2022
Vinterferie  13.02.2021 – 21.02.2021  12.02.2022 – 20.02.2022
Påskeferie 27.03.2021 – 05.04.2021   09.04.2022 – 18.04.2022
Store bededag  30.04.2021    13.05.2022
Kr. Himmelfart 13.05.2021 – 14.05.2021  26.05.2022 – 27.05.2022
Pinseferie  24.05.2021  06.06.2022
Grundlovsdag  –
Sommerferie 26.06.2021 – 08.08.2021  25.06.2022 – 07.08.2022

*De nævnte dage er inklusive

** BEMÆRK lørdag d. 18.12.2021 er en skoledag (juleafslutning)