Praktisk information

Praktisk information

Pris

Prisen pr. barn afhænger af antal søskende. Følgende er skolepenge pr. barn pr. måned for skoleåret 2018/2019:

  • 1. barn: 1.540 kr. (pr. 1/8 2019: 1.590 kr.)
  • 2. barn: 1.400 kr. (pr. 1/8 2019: 1.450 kr.)
  • 3. barn: 1.100 kr. (pr. 1/8 2019: 1.150 kr.)
  • 4. barn: gratis (pr. 1/8 2019: uændret)

Der betales månedsvis forud i 12 måneder pr. år.
I tillæg til skolepenge betales der 400 kr. pr. måned pr. barn til den obligatoriske madordning.
Skoleåret regnes fra 1. august til 31. juli.

Se flere detaljer i vores officielle Takstblad for skoleåret 2018/19

Klassernes størrelse

Der er maksimalt 24 børn i hver klasse. Vi er en to-sporet skole med 0. – 9. klasse med ca. 480 elever.

Opsigelsesvarsel

Der er 3 måneders opsigelsesvarsel til den 1. i måneden for udmeldelse af skolen, dvs. løbende måned + 90 dage. De sidste 3 måneder på skolen modregnes således i de forudbetalte skolepenge.
En plads i SFO’en kan opsiges med 1 måneds varsel til den 1. i måneden, dvs. løbende måned + 30 dage.

Skolens vedtægter

Vedtægter for Allerød Privatskole findes her.

Trafikpolitik

Skolens trafikpolitik kan læses nederst på siden “Det lovpligtige” – klik her.

Rygepolitik

Det er ikke tilladt at ryge på skolens matrikel.

Ringetider

Dagen begynder i Atrium, hvor hele skolen samles til morgensang.
Herefter følger nedenstående dagsprogram og ringetider.

08:00 – 08:10 Fælles morgensang
08:10 – 08:55
08:55 – 09:40
Formiddagspause
10:00 – 10:45
10:45 – 11:30
Fælles frokost
12:20 – 13:05
13:05 – 13:50
Eftermiddagspause
14:00 – 14:45
14:45 – 15:30

Ferier

Skoleåret 2018/2019*

 Skoleåret 2019/2020*

Efterårsferie 15. okt. – 19. okt. 2018  14. okt. – 18. okt. 2019
Juleferie 21. dec. 2018 – 2. jan. 2019  20. dec. 2019 – 1. jan. 2020
Vinterferie 11. feb. – 15. feb. 2019  10. feb. – 14. feb. 2020
Påskeferie 15. apr. – 22. apr. 2019  6. apr. – 13. apr. 2020
Store bededag 17. maj 2019  8. maj 2020
Kr. Himmelfart 30. maj – 31. maj 2019  21. maj – 22. maj 2020
Pinseferie 10. jun. 2019  1. jun. 2020
Grundlovsdag 5. jun. 2019  5. jun. 2020
Sommerferie 1. jul. 2019 – 9. aug. 2019  29. jun. 2020

*De nævnte dage er inklusive