Lejrskole

Et pædagogisk, fagligt og socialt formål

Lejrskole

Hvorfor har vi lejrskole?

Lejrskoler på Allerød Privatskole har et pædagogisk, fagligt og socialt formål.

Vi vil gerne give vores elever en oplevelse af at bruge og opleve sprog i konkrete situationer i udlandet, en bedre mulighed for at forstå andre landes kultur og erfaring med at indgå i kulturmøder på et international plan.

Hyttetur

På 2. eller 3. klassetrin opfordres der til en forældrearrangeret hyttetur med 1 overnatning.

         

Forældrefinansierede med en maksimumpris

Alle lejrskoler er forældrefinansierede, dog med en maximumpris på hvert klassetrin. Denne er fastsat af bestyrelsen.

Klassetrin & antal dage Maksimal betaling
5. klasse i 4 dage 1.650 kr.
7. klasse i 5 dage 4.000 kr.
9. klasse i 5 dage 4.000 kr.