Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen på Allerød Privatskole er en forældrebestyrelse på 7 medlemmer.

Kontakt bestyrelsen på mail bestyrelsen@alleroedprivatskole.dk

Referater:
Forældrekredsmøde maj 2017
Forældrekredsmøde maj 2018

Kim Zillo Rokamp

Bestyrelsesformand
Far til 3 elever i 1. og 3. klasse

Michael Nørregaard

Næstformand
Far til 4 elever i 0., 2. og 4. klasse

Henrik Kim Christensen

Bestyrelsesmedlem
Far til 2 elever i hhv. 2. og 5. klasse

Anna D. S. Bjørn-Larsen

Bestyrelsesmedlem
Mor til 2 elever i hhv. 3. og 7. klasse

Susan Galschiøt Galsøe

Bestyrelsesmedlem
Mor til 2 elever i hhv. 3. og 8. klasse

Thomas Willumsen

Bestyrelsesmedlem
Far til 2 elever i hhv. 2. og 5. klasse

Susanne Wiid

Bestyrelsesmedlem
Mor til 2 elever i hhv. Mini-SFO og 1. klasse