Mini-SFO

På Allerød Privatskole prioriterer vi godt samarbejde og en tæt dialog med forældrene omkring barnets trivsel

Mini SFO

Hvorfor Mini-SFO?

Målet med Allerød Privatskoles Mini-SFO er at skabe de bedste rammer for barnets sociale og faglige udvikling, så barnet bliver klar til at starte i 0. klasse og bliver inkluderet i skolens SFO ”Svalen”. Forløbet er fra 1. maj til og med juni måned, hvor barnet gradvist vil inddrages i skolens daglige liv med dens traditioner, fællesskaber og rutiner.

Mini-SFO´en er tilrettelagt sådan, at legen vil være et af de primære værktøjer til bl.a. at lære barnet at indgå i positive relationer og blive nysgerrig på ny viden. At lære gennem leg giver plads til fantasi og udvikling af de sociale færdigheder. Det er vigtigt for os, at Mini SFO´en er et sted, hvor børnene oplever tryghed og hjerterum med omsorg og trivsel for det enkelte barn. Vi fokuserer på at styrke børnenes sociale og kulturelle kompetencer samt at udvikle deres selvværd og selvtillid, så de lærer at kunne indgå i forskellige fællesskaber og være en god kammerat.

Hvordan arbejder vi?

Børnene bliver opdelt i  grupper. Denne gruppering laver vi, for at give børnene et trygt tilhørsforhold i starten til både kammerater og voksne. Der tilknyttes 1 voksen pr. gruppe.

For at sikre legerelationer og for at optimere grundlaget for kommende klassedannelse, er grupperne ikke statiske gennem hele forløbet. Den endelige klassedannelse i børnehaveklasserne meldes ud før sommerferien.

Hver morgen kl. 9 vil der være samling, hvor vi vil gennemgå dagens forløb, synge sange, fejre fødselsdage, lave morgengymnastik osv.

I periodens forløb vil vi arbejde med følgende emner:

Mig og min familie
Vi skal arbejde med emnet ” Mig og min familie”. Familien er et centralt omdrejningspunkt for barnets identitet og bevidsthed om sig selv. Via det pædagogiske arbejde lærer børnene dels om deres egen familie og dels om andre børns familieformer og kulturer. Børnene skal bl.a. lave et billedet med stamtræ af deres familie. De skal arbejde med hvem de er, hvor de bor og derigennem udvikle deres kompetencer indenfor det sociale og følelsesmæssige spektrum. Samtidig skal børnene lærer hinanden at kende gennem diverse aktiviteter og lege.

Cirkus
Efterfølgende arbejder vi med cirkus, hvor børnene lærer, hvad cirkus er. At lave en cirkusforestilling med børn er med til at give sammenhold, udvikle børnenes fantasi, øve dem i at ”vente” til det bliver deres tur og samarbejde. Derudover skal de også indgå i sang og musik. Gennem arbejdet med musik og bevægelse trænes også børnenes motorik. Det kan være med til at styrke koncentrationen, selvværdet og indlæringsparatheden. Samtidig lærer børnene at kunne præstere i en forestilling og udvikler deres selvtillid. Emnet afsluttes med en optræden til SFO`ens årlige sommerfest.

           

Frokost

Alle børn i mini-SFO’en bliver en del af skolens obligatoriske madordning.

Skole/hjem-samarbejdet

På Allerød Privatskole prioriterer vi godt samarbejde og en tæt dialog med forældrene omkring barnets trivsel i hverdagen. Når forældre melder sit barn ind på Allerød Privatskole, siges der samtidig ja til aktivt og loyalt at bakke op om skolens værdigrundlag og at engagere sig i skolens fællesskab, hvilket betyder, at man forpligter sig at møde op til forældremøder, samtaler og andre skolearrangementer.