Indskrivning

Indskrivning

Indskrivning er skolens tilbud om en plads til dit barn. Familien skal bekræfte ønsket om indskrivning, hvorefter der bliver fremsendt indskrivningspapirer og de nærmere detajler omkring skolestart aftales. Tilbuddet fremsendes på email til den adresse, der er oplyst ved opskrivning – det er derfor vigtigt, at vi har de korrekte oplysninger.

Forpligtigelse

Indskrivning betinges af, at elev/forældre og skole er enige om betingelserne for indskrivning.
Der afstemmes endeligt ved den senere samtale med skolens ledelse.

Depositum

Hver familie skal i forbindelse med indskrivningen betale et familiedepositum på 10.000 kr. (beløbet dækker alle børn i husstanden og knytter sig til den enkelte adresse). Depositum betales således kun én gang og tilbagebetales, når det sidste barn afslutter sin skolegang på Allerød Privatskole.

Forud for skolestart betales 3 måneders skolepenge pr. barn (der er ikke søskenderabat på forudbetalte skolepenge). Se gældende sats for skolepenge her.