Indskrivning

Indskrivning

Indskrivning er skolens tilbud om en plads til dit barn. Familien skal bekræfte ønsket om indskrivning indenfor 2 uger fra den dato hvor tilbuddet er modtaget. Tilbuddet fremsendes på email til den adresse, der er oplyst ved opskrivning – det er derfor vigtigt, at vi har de korrekte oplysninger.

Forpligtigelse

Indskrivning betinges af, at elev/forældre og skole er enige om betingelserne for indskrivning.
Der afstemmes endeligt ved den senere samtale med skolens ledelse.

Depositum

Hver familie skal i forbindelse med indskrivningen betale et familiedepositum på 10.000 kr. (beløbet dækker alle børn i husstanden og knytter sig til den enkelte adresse). Depositum betales således kun én gang og tilbagebetales, når det sidste barn afslutter sin skolegang på Allerød Privatskole.

Forud for skolestart betales 3 måneders skolepenge pr. barn (der er ikke søskenderabat på forudbetalte skolepenge). Se gældende sats for skolepenge her.