Timefordelingsplan

Timefordelingsplan

Et skema der understøtter skolens værdier

Konkret i forhold til timefordelingsplanen betyder det, at:

Undervisning i 0. klasse er skemalagt, og der undervises i skolefag som dansk, matematik, musik, idræt m.m.
grundfagene dansk og matematik prioriteres meget højt i de første par år, da vi anerkender vigtigheden af disse fag for at kunne lære og forstå andre fag.
Naturfag introduceres i 1. klasse, og fra 5. klasse undervises i fysik, biologi og geografi som selvstændige fag.
Engelsk er prioriteret med 2 ugentlige lektioner fra 2. klasse, og med 3 ugentlige lektioner fra 3. klasse.
andet fremmedsprog (tysk og fransk) introduceres med 1 lektion ugentligt i begge fag i 4. klasse. I 5. klasse vælges et af fagene, som man har i 3 lektioner ugentligt.
Der undervises i drama på 6. klassetrin med 2 ugentlige lektioner og i teknologi forståelse med 1 lektion ugentlig.
Vi underviser i svømning på 4. og 5. klassetrin.
Eleverne på 5. klassetrin får undervisning på Madskolen.
Der tilbydes lektiecafé i ydertimerne. Lektiecafé er et tilbud – ikke obligatorisk – og vil være bemandet med uddannede lærere.

Timefagfordeling 2023-2024